Zastupitelstvo města Chotěboř

Datum: 14. červen 2017, 14:58
Autor: Michaela Pavlasová
Rubrika: Radniční okénko
P O Z V Á N K A
na 20. řádné zasedání Zastupitelstva města Chotěboř, které se bude konat dne 21. června 2017 v 17:00 hodin v kulturním domě "JUNIOR" v Tyršově ul. č. p. 793, Chotěboř

Program:

1. Zahájení
2. Schválení ověřovatelů zápisu z jednání zastupitelstva města
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola plnění usnesení
5. Zpráva o činnosti rady města za období od 04.05.2017 do 21.06.2017
6. Plán řádných zasedání Zastupitelstva města Chotěboř v II. pololetí 2017
7. Zápisy z kontrol Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chotěboř
8. Akce obnovy a finanční podíl města na obnově kulturních památek
9. Vyřazení a následná fyzická likvidace dlouhodobého hmotného majetku
10. Záměr prodeje pozemku č. parc. 4673/4 v k. ú. Chotěboř
11. Záměr prodeje části pozemku č. parc. 4393/1 v k. ú. Chotěboř
12. Záměr prodeje části pozemku č. parc. 809/3 v k. ú. Klouzovy u Chotěboře
13. Záměr prodeje části pozemku č. parc. 810/1 v k. ú. Klouzovy u Chotěboře
14. Záměr prodeje části pozemku č. parc. 31/27 v k. ú. Bílek
15. Záměr prodeje části pozemku č. parc. 246/21 v k. ú. Bílek
16. Darovací smlouva mezi městem Chotěboř a Krajem Vysočina týkající se darování
pozemků č. parc. 724/2, 773/2, 1182/3, 1182/4, 1183/2, 1204/2, 1279/4, 4430/2,
4431/3 a 4468/2, vše v k. ú. Chotěboř
17. Kupní smlouva týkající se prodeje pozemku č. parc. 95/6 v k. ú. Svinný
18. Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného práva týkající se prodeje pozemku č. parc.
31/26 v k. ú. Bílek
19. Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného práva týkající se prodeje pozemku č. parc.
61/80 v k. ú. Bílek
20. Předkupní právo k pozemkům č. parc. 1660/12, 1660/47 a 1660/48 v k. ú. Chotěboř
21. Ukončení nájemní smlouvy s TECHNICKOU A LESNÍ SPRÁVOU CHOTĚBOŘ s.r.o., jejímž
předmětem jsou lesní pozemky včetně porostů
22. Ukončení nájemní smlouvy s TECHNICKOU A LESNÍ SPRÁVOU CHOTĚBOŘ s.r.o., jejímž
předmětem jsou rybníky
23. Zajištění hospodaření v lesích a na rybnících
24. Rozbor hospodaření města Chotěboř za období leden-březen 2017
25. Celoroční hospodaření města Chotěboř za rok 2016 a Závěrečný účet
26. Účetní závěrka města Chotěboř sestavená k 31.12.2016 včetně výsledku hospodaření
27. Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Chotěboř
28. Různé
29. Závěr

Ing. Tomáš Škaryd v. r. Ing. Zdeněk Janovský v. r.
starosta města místostarosta města


V Chotěboři 14. června 2017


Komentáře k tomuto článku nebyly povoleny autorem.

KRÁTKÉ ZPRÁVY
Přehled kulturních akcí v říjnu
28.09. 17:13 - Tradičně Vám od IC Chotěboř přinášíme přehled kulturních událostí, tentokráte na měsíc říjen. Prohlédnout si jej můžete v PDF příloze.
Přehled kulturních akcí v září
27.08. 22:53 - Tradičně Vám od IC Chotěboř přinášíme přehled kulturních událostí, tentokráte na měsíc září. Prohlédnout si jej můžete v PDF příloze.
Přehled kulturních akcí v létě
29.06. 08:53 - Tradičně Vám od IC Chotěboř přinášíme přehled kulturních událostí, tentokráte na celé letní prázdniny. Prohlédnout si jej můžete v PDF příloze.
ROSE CUP Chotěboř
19.05. 13:40 - Volejbal : ROSE CUP Chotěboř
Pozvání na již 20. ročník volejbalového turnaje amatérských smíšených družstev, který se koná v sobotu 10. června 2017 v Chotěboři na volejbalových kurtech CHS.
Informace a přihlášky max. do úterý 6.června 2017 podá :
Milan Stránský, T: 603 290 080, email.: milan.stransky@quick.cz
Přehled kulturních akcí v květnu
28.04. 11:03 - Tradičně Vám od IC Chotěboř přinášíme přehled kulturních událostí, tentokráte na měsíc květen. Prohlédnout si jej můžete v PDF příloze.
NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY
30.08.17 15:21 Milan Knob
8.09.17 14:59 Milan Knob
10.09.17 09:11 Milan Knob
16.09.17 14:36 Petr Kletečka
22.09.17 14:34 Piráti Chotěboř
 Pořadí nejčtenějších článků za dva měsíce.
POSLEDNÍ KOMENTÁŘE
2017-10-19 05:06:45 Jakub Finance
2017-10-07 22:06:34 Pražský Výběr
2017-09-30 21:49:15 Jirka
2017-09-27 04:11:48 word-cookies-answers.com
2017-09-21 10:49:12 dára
FACEBOOK
WEB KAMERA
REKLAMA
TEXTOVÁ REKLAMA

SGC
Izolace balkonů a střech

SOMDIS v.o.s.
Autorizovaný servis - ELEKTRO

Podlahy Milan Jambor

Truhlářské potřeby TP
Velkoobchod s truhlářskými potřebami Chotěboř.

PártyServis Lída
Párty, oslavy, svatby Chotěboř.

Nehtové studio Orient
Manikúra a modeláž nehtů
Dáša Turková.

Půjčky pro Chotěboř
Půjčky pro zaměstnané, OSVČ, důchodce.

GFXdesign
Reklamní a grafické studio
vizitky, razítka, eshopy.

Ubytování na Vysočině
Ubytování na Vysočině
ekologické zemědělství, bedýnky

Vůně do obchodů
Čichový marketing
difuzéry, vůně do interiéru


RSS READER