Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
ilustrační obrázek
25. září 2013, 11:11, Michaela Pavlasová
Těšit se můžete na tradiční zabíjačkové speciality, prohlídky pivovaru včetně nové přístavby a technologie, workshopy, soutěže + nově vzniklou kategorii soutěže pro veřejnost, a to soutěž v čepování piva!
ilustrační obrázek
24. září 2013, 06:51, Michaela Pavlasová
Chotěbořské ECHO zakoupíte za pouhých 15 Kč v prodejnách s denním tiskem, v papírnictvích, v knihkupectví a v informačním centru města. Předplatit si ho můžete u Bc. Jany Jiráčkové v místnosti č. 111 Městského úřadu Chotěboř (tel.: 569 641 172, e-mail: jirackovaj@chotebor.cz).
ilustrační obrázek
4. září 2013, 16:08, Michaela Pavlasová
Dne 11. září 2013 v 17:00 hodin se v kulturním domě "JUNIOR" v Tyršově ul. č. p. 793, Chotěboř, bude konat 19. řádné zasedání Zastupitelstva města Chotěboř.


ilustrační obrázek
3. září 2013, 14:25, Michaela Pavlasová
Ve středu 4. září 2013 v 15:00 hod. proběhne na městském úřadě výběrové řízení na prodej stavebních pozemků v lokalitě Boží Muka. Zájemci o pozemky se musí nejpozději 30 minut před zahájením prodeje dostavit na místo konání výběrového řízení, zapsat do seznamu zájemců a předložit doklad totožnosti.
Prodávat se bude celkem 9 parcel určených pro stavbu rodinných domů.
Minimální akceptovatelná cena za 1 m2 pozemku je stanovena ve výši 460,-- Kč/m2.
Záměr prodeje je k nahlédnutí na webových stránkách města Chotěboř - www.chotebor.cz.
ilustrační obrázek
12. srpen 2013, 07:48, Michaela Pavlasová
V pondělí 12. srpna 2013 byl zahájen prodej prázdninového dvojčísla Chotěbořského ECHA. Má celkem 68 stran a jeho součástí je fotopříloha se snímky z Dnů města 2013 a oslav 100 let chotěbořského gymnázia a též brožura Přehled poskytovatelů sociálních služeb a souvisejících veřejných služeb.
ilustrační obrázek
28. červen 2013, 13:30, Michaela Pavlasová
Požadavky:
- vysokoškolské vzdělání
- manažerská praxe v řízení pracovních týmů min. 3 roky
- znalost obecně závazných právních předpisů souvisejících s vykonávanou funkcí
- bezúhonnost
- orientace a znalosti v oblasti podnikání
- znalosti práce PC – Microsoft Office
- řidičský průkaz skupiny „B“
ilustrační obrázek
25. červen 2013, 07:26, Michaela Pavlasová
V pondělí 24. června 2013 byl zahájen prodej šestého letošního čísla Chotěbořského ECHA. Má rekordních 76 stran a naleznete v něm mimo jiné následující příspěvky:

* Vyšel almanach ke 100. výročí chotěbořského gymnázia
* Motorový vůz v barvách Chotěboře pokřtěn
* Kontejnery na sběr oděvů, obuvi, textilu a hraček
* Prodej dalších pozemků v lokalitě Boží Muka
ilustrační obrázek
19. červen 2013, 07:21, Michaela Pavlasová
Jako 13. svazek Chotěbořské edice vychází v těchto dnech almanach ke 100. výročí chotěbořského gymnázia. Publikace nese název 100 let gymnázia v Chotěboři. Kniha obsahuje text věnovaný historii školy (od prvopočátků až po dnešek), podrobně mapuje současnost školy, přináší vzpomínky absolventů, seznam absolventů i současných studentů, ředitelů, učitelů a dalších zaměstnanců školy.
ilustrační obrázek
18. červen 2013, 08:12, Monika Doležalová
Město Chotěboř a Sbor dobrovolných hasičů Chotěboř pořádá dne 22.6.2013 IV. ročník soutěže v požárním útoku o Pohár města Chotěboř, který je organizován v letošním roce u příležitosti oslav 135 let založení sboru a oslav Dnů města.
ilustrační obrázek
5. červen 2013, 16:13, Michaela Pavlasová
P O Z V Á N K A na 18. řádné zasedání Zastupitelstva města Chotěboř, které se bude konat dne 12. června 2013 v 17:00 hodin v kulturním domě "JUNIOR" v Tyršově ul. č. p. 793, Chotěboř


Program:
1. Zahájení
2. Schválení ověřovatelů zápisu z jednání zastupitelstva města
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola plnění usnesení
5. Zpráva o činnosti rady města za období od 20. 3. 2013 do 12. 6. 2013
6. Harmonogram řádných zasedání Zastupitelstva města Chotěboř pro II. pololetí roku 2013
7. Statut sociálního fondu
8. Darovací smlouva týkající se převodu stavebního objektu SO 302 – Jednotná kanalizace a objekt Doplnění odvodnění SO 302 pořízených v rámci stavby II/345 Chotěboř – průtah úsek č. 1 – dar z vlastnictví Kraje Vysočina do majetku města Chotěboř
9. Darovací smlouva mezi městem Chotěboř a Krajem Vysočina týkající se pozemků dotčených stavbou II/345 Chotěboř – průtah úsek č. 1 - dar z vlastnictví města Chotěboř do vlastnictví Kraje Vysočina
ilustrační obrázek
5. červen 2013, 13:57, Michaela Pavlasová
MIMOŘÁDNÁ S B Í R K A NA POMOC OBLASTEM POSTIŽENÝCH POVODNĚMI

 Jakékoliv ošacení /dámské, pánské,dětské/
 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
 Přikrývky, polštáře a deky
 Obuv (veškerou nepoškozenou)
 Spodní prádlo, ponožky
 Pokud darujete i jiné věci, velmi rádi je odvezeme
ilustrační obrázek
31. květen 2013, 07:32, Michaela Pavlasová
Slavnostní křest tohoto motorového vozu se uskuteční na nádraží v Chotěboři v sobotu 8. června 2013 mezi 10. a 11. hodinou. Konvoj tří polepených motorových vozů, v němž bude kromě chotěbořského motorového vozu také motorový vůz v barvách Bystřice nad Pernštejnem a Velkého Meziříčí, přijede do Chotěboře v 10.12. V Chotěboři konvoj pobude do 11.00 hodin, kdy se vydá zpět do Havlíčkova Brodu a pak postupně do Bystřice nad Pernštejnem a Velkého Meziříčí.
ilustrační obrázek
20. květen 2013, 13:47, Michaela Pavlasová
V pondělí 20. května 2013 byl zahájen prodej pátého letošního čísla Chotěbořského ECHA. Má 68 stran a jeho součástí je barevná brožurka s programem Dnů města 2013 a oslav 100. výročí chotěbořského gymnázia. Dále v něm naleznete následující příspěvky:

* Křest motorového vozu v barvách Chotěboře
* Čistá Vysočina v Chotěboři
* Oznámení o zahájení činnosti notáře v Chotěboři
ilustrační obrázek
2. květen 2013, 09:38, Michaela Pavlasová
Na základě rozhodnutí rady města byl od 1. května 2013 upraven novými dopravními značkami režim parkování vozidel u silnice II/344 na nově vzniklých parkovacích zálivech. Na náměstí T. G Masaryka platí dopravní značení pro parkoviště s parkovacím automatem. Cena parkovného je na celém náměstí jednotná. V ostatních nových parkovacích zálivech u silnice II/344 platí v době od 6.00 hodin do 17.00 hodin
ilustrační obrázek
22. duben 2013, 14:50, Michaela Pavlasová
V pondělí 22. dubna 2013 byl zahájen prodej čtvrtého letošního čísla Chotěbořského ECHA. Má rekordních 80 stran a jeho součástí jsou dvě vkládané přílohy. Tam najdete například fotografie z návštěvy České Miss 2013 Gabriely Kratochvílové v Chotěboři či grafický návrh polepu motorového vozu RegioShuttle, který bude již brzy jezdit v barvách města
ilustrační obrázek
27. březen 2013, 14:14, Monika Doležalová
Březnové číslo Chotěbořského ECHA v prodeji

V pondělí 25. března 2013 byl zahájen prodej třetího letošního čísla Chotěbořského ECHA.
ilustrační obrázek
13. březen 2013, 16:25, Michaela Pavlasová
12. Pořízení změny ÚP Chotěboř na části pozemku č. parc. 2666/1 v k. ú. Příjemky z plochy zemědělské na plochu zeleň zahrad
13. Pořízení změny ÚP Chotěboř na pozemcích č. parc. 2555/1, 76/4 a 2555/2 v k. ú. Svinný z plochy sportu na plochu smíšenou obytnou
14. Pořízení změny ÚP Chotěboř na pozemcích č. parc. 4275/1, 4275/3, 4256/13 v k. ú. Chotěboř z plochy veřejné zeleně na plochu zeleň zahrad
15. Prominutí poplatku za zpracování změny ÚP Chotěboř na pozemcích č. parc. 543 a 544 v k. ú. Chotěboř – změna z plochy smíšené výrobní na plochu bydlení
16. Určení zastupitele pro spolupráci při pořizování změny č. 2 ÚP Chotěboř
ilustrační obrázek
25. únor 2013, 15:19, Michaela Pavlasová
V pondělí 25. února 2013 byl zahájen prodej druhého letošního čísla Chotěbořského ECHA. Má 60 stran a najdete v něm mimo jiné tyto příspěvky:
* Výsledky druhého kola volby prezidenta ČR v Chotěboři
* Investiční akce města Chotěboře v roce 2012
ilustrační obrázek
18. únor 2013, 12:04, Michaela Pavlasová
Jako 12. svazek Chotěbořské edice vychází v těchto dnech publikace nazvaná 60 let dnešního Středního odborného učiliště technického Chotěboř.
Publikace mapuje dějiny učňovského školství v Chotěboři od prvopočátků v podobě průmyslové pokračovací školy či závodní učňovské školy firmy Eckhardt až do současnosti, kterou reprezentuje Střední odborné učiliště technické Chotěboř, jež vzniklo sloučením Středního odborného učiliště strojírenského Chotěboř se Středním odborným učilištěm ve Štěpánově u Chotěboře a
ilustrační obrázek
15. únor 2013, 08:03, Michaela Pavlasová
Od 18. 2. 2013 bude mít pojízdná prodejna Pekárny Včelákov v Chotěboři nové zastávky. Zakoupit si můžete mj. tyto výrobky: chléb, rohlíky, housky, bulky, večky, bagety, koláče, šátečky, loupáky, koblihy, marokánky, vánočky, záviny, bábovky, sněhové pečivo, kokosky, laskonky, preclíky, strouhanku apod.
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


KRÁTKÉ ZPRÁVY
Kulturní akce v lednu
25.12. 09:56 - Tradičně Vám od IC Chotěboř přinášíme přehled kulturních událostí, tentokráte na měsíc leden. Prohlédnout si jej můžete v PDF příloze.
Chotěbořské náměstí toto úterý ožije!
16.12. 21:31 - Od pěti hodin se v prostoru před Zastávkou194 (Kohoutův dům) bude konat koncert Martina Spirita. Občerstvení zajistí již legendární Svařený sáně z Humpolce!
Kulturní akce v prosinci
28.11. 22:35 - Tradičně Vám od IC Chotěboř přinášíme přehled kulturních událostí, tentokráte na měsíc prosinec. Prohlédnout si jej můžete v PDF příloze.
e-Turistické noviny Vysočiny
23.11. 11:28 - Pohádkovou zimu na Vysočině představuje nové zimní vydání e-Turistických novin Vysočiny. Tentokrát přinášíme tipy, kam za zážitky, co na Vysočině dělat, když sníh naši čistou krajinu ještě nepokryl, a kam na lyže, když počasí naopak přeje. Nechybí samozřejmě pozvánky do měst a obcí a velký přehled vánočních programů a adventních akcí. Zimní e-noviny připravuje už šestou zimu Vysočina Tourism. Stáhnout si je můžete zde.
Slečna Flintová
18.11. 20:47 - Vážení přátelé. Ve středu 21. listopadu od 19 hodin se opět setkáme v chotěbořském kině při repríze divadelní komedie Slečna Flintová, kterou si pro vás připravili divadelníci ze spolku SCHOD. Vstupenky na toto představení jsou k dispozici v Informačním centru a budou i před začátkem představení. Jste srdečně zváni. SCHOD Chotěboř
NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY
12.12.18 06:32 Dobrá společnost
23.11.18 11:16 Fokus Vysočina
30.11.18 12:28 PS Doubravan
23.11.18 11:22 Benediktus
30.11.18 13:07 Dobrá společnost
 Pořadí nejčtenějších článků za dva měsíce.
POSLEDNÍ KOMENTÁŘE
2018-12-03 20:45:20 Unknown
2018-11-28 17:45:25 Milan Žák
2018-11-20 23:00:03 lukas
2018-11-13 05:51:40 Gina
2018-11-09 11:39:00 Sláva
FACEBOOK
WEB KAMERA
REKLAMA
TEXTOVÁ REKLAMA

SGC
Izolace balkonů a střech

SOMDIS v.o.s.
Autorizovaný servis - ELEKTRO

Podlahy Milan Jambor

Truhlářské potřeby TP
Velkoobchod s truhlářskými potřebami Chotěboř.

PártyServis Lída
Párty, oslavy, svatby Chotěboř.

Nehtové studio Orient
Manikúra a modeláž nehtů
Dáša Turková.

Půjčky pro Chotěboř
Půjčky pro zaměstnané, OSVČ, důchodce.

GFXdesign
Reklamní a grafické studio
vizitky, razítka, eshopy.

Ubytování na Vysočině
Ubytování na Vysočině
ekologické zemědělství, bedýnky

Vůně do obchodů
Čichový marketing
difuzéry, vůně do interiéru


RSS READER