Svobodná škola Chotěboř

Datum: 16. červen 2016, 09:55
Autor: Svobodná škola Chotěboř
Rubrika: Školství
Na realizaci celého projektu se podílí skupina osmi lidí nadšených pro svobodné vzdělávání. Využíváme zkušeností ze svých profesí v oblastech pedagogiky, lektorské činnosti, managementu, státní správy (ČŠI) apod. Také čerpáme inspiraci z různých komunitních a alternativních (nejčastěji waldorfských) škol po celé republice. Jezdíme na náslechy a konzultace. Hodně blízká je nám svým pojetím např. Základní škola waldorfská Jinonice v Praze. S myšlenkami, které škola zveřejňuje na svých stránkách, souzníme a rádi bychom je tu sdíleli.

„Svět se stále rychleji a podstatněji mění, neustálá změna bude provázet život každého z nás. Má tedy škola sloužit ke vkládání co největšího množství informací do paměti, nebo by měla především naučit myslet, tvořit, cítit, komunikovat a spolupracovat s druhými? Má být dítě po skončení školy podobno naprogramovanému počítači, nebo má být spíše otevřeným tvořivým člověkem? Odpovědi na tyto otázky jsou jasné, a přece na našich školách stále převládá tradiční manipulativní přístup, který chce vnějším působením formovat dítě do patřičného tvaru. Také motivace k učení je vnější – pomocí odměn a trestů v podobě známek.

Waldorfská pedagogika chce naopak rozvíjet dítě zevnitř. Probouzet jeho individuální tvůrčí síly, podporovat celkový rozvoj jeho osobnosti v oblasti rozumu, citu a vůle. Snažíme se o vnitřní motivaci – vzbudit u dětí zájem, touhu po poznávání světa. To vyžaduje, aby učivo bylo pro děti smysluplné, s konkrétním vztahem ke skutečnosti, aby děti mohly spolupracovat a s pomocí učitele se samy dobíraly poznání, aby předměty nebyly izolované, ale prožívány v souvislostech apod. Nepředkládáme žákům hotové skutečnosti, ale vytváříme poznatky spojené s prožitkem, získáváním dovedností, s postojem a názorem. Neplníme vědra, ale snažíme se zapalovat oheň zájmu a poznání, vychovat ne pozorovatele, ale účastníka a tvůrce. Vzdělávání je pro nás nejen intelektualizačním, ale především humanizačním procesem.“


I v naší Svobodné škole Chotěboř budeme usilovat o to, aby naše děti vyrostly v tvořivé a kreativní bytosti, aby byly aktivní, věděly, co chtějí, uměly zhodnotit své síly a jít si za svým cílem. Nebudeme je známkovat, zkoušet a srovnávat. Ani oficiální přezkoušení na škole, kde jsou žáci zapsáni, by nemělo být stresovou situací. Bude vedeno formou rozhovoru nad portfoliem, které si dítě v průběhu roku vytváří. Spolupracujeme se ZŠ Buttulova v Chotěboři, proto přezkoušení většiny našich žáků bude probíhat tam.

MISE – co aktuálně intenzivně děláme
Tvoříme podnětný a láskyplný prostor pro děti a jejich blízké. Podporujeme chuť dětí poznávat svět s respektem k jejich jedinečnosti.

VIZE – kam směřujeme a kde bychom se rádi viděli třeba za pár desítek let
Jsme respektovanou a inspirativní alternativou ve vzdělávání dětí.

HODNOTY – základní pilíře, na nichž stojíme
Komunita
Propojujeme učitele, děti a jejich blízké. Naše vztahy jsou založeny na vzájemném respektu.
Příroda
Příroda je pro nás důležitým zdrojem inspirace. Venkovní aktivity jsou nedílnou součástí našeho dne.
Demokracie
Zapojujeme děti i rodiče do rozhodování o chodu školy. Společné rozhodování pro nás znamená společnou odpovědnost.
Smysluplnost
Učíme se kvůli hlubšímu pochopení sebe a světa, ne kvůli známkám.

Stále máme volná místa pro žáky 1. a 2. třídy.

Pokud byste o nás chtěli vědět víc, popřípadě nás kontaktovat, vstupte na naše webové stránky.

Komentáře:

Jméno a příjmení:

Email:

Titulek:

Text:(publikovaný text)

Toto pole ponechte prázdné

Než odešlete svůj komentář, zamyslete se nad 4 následujícími body:
1. Komunikace s ohledem na ostatní - zdaleka ne všichni návštěvníci těchto stránek znají Váš postoj (jméno, přezdívku) či pochopí Vaši ironii. Komenáře v kterých se hádají dva zúčastnění s nulovým přínosem pro ostatní, jsou zbytečné.
2. Zjitřené emoce - mnohokrát je lepší reagovat s určitým časovým odstupem, než pod účinkem adrenalinu překotně naťukat komentář bez hlavy a paty.
3. Pravopisné a morální normy - je možné, že Váš komentář bude číst hodně lidí a proto se snažte řídit pravopisnými pravidly - "neschazujte" sami sebe a snažte se být objektivní.
4. Diskuzní a chatovací stránky jsou jinde - komentáře pod články mají sloužit k věcným a konstruktivním poznámkám k danému tématu.

Nevyhovující komentáře budou smazány!

KRÁTKÉ ZPRÁVY
Kulturní akce v únoru
3.02. 07:27 - Tradičně Vám od IC Chotěboř přinášíme přehled kulturních událostí, tentokráte na měsíc únor. Prohlédnout si jej můžete v PDF příloze.
Páteční promítání dokumentu zrušeno!
23.01. 19:45 - Zítřejší promítání dokumentu Stát se tím, kým jsem byl v Zastávce194 je zrušeno - o náhradním termínu Vás budeme včas informovat. Dobrá společnost
Divadelní ples
12.01. 17:55 - Jako každý rok, tak i letos pro vás připravují členové Divadelního spolku SCHOD již tradiční Divadelní ples, v pořadí již 16. Tentokrát je naplánován na sobotu 29. února od 20 hodin v chotěbořské sokolovně. Součástí budou opět dvě vystoupení členů spolku, zajímavé soutěže a tombola. Těšíme se na vaší hojnou účast a můžete si vzít na sebe i jakékoliv kostýmy.
Divadelní spolek SCHOD Chotěboř
Kulturní akce v lednu
31.12. 11:04 - Tradičně Vám od IC Chotěboř přinášíme přehled kulturních událostí, tentokráte na měsíc leden. Prohlédnout si jej můžete v PDF příloze.
Kulturní akce v prosinci
30.11. 10:34 - Tradičně Vám od IC Chotěboř přinášíme přehled kulturních událostí, tentokráte na měsíc prosinec. Prohlédnout si jej můžete v PDF příloze.
NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY
24.12.19 10:08 Jaroslav Ludvík
3.01.20 15:33 Jaroslav Ludvík
13.01.20 12:39 Informační centrum
30.01.20 16:12 Jaroslav Ludvík
6.01.20 19:27 Jaroslav Ludvík
 Pořadí nejčtenějších článků za dva měsíce.
POSLEDNÍ KOMENTÁŘE
2020-02-15 18:23:07 Joeyham
2020-02-13 18:17:04 Milan Stránský
2020-02-10 15:19:36 Milan Stránský
2020-02-06 08:31:47 Milan Stránský
2020-02-01 10:06:10 Milan Stránský
FACEBOOK
WEB KAMERA
REKLAMA
TEXTOVÁ REKLAMA

Hledáte ubytování
Doporučujeme stránky na partnerském portálu MegaUbytko.cz: ubytování Vysočina nebo: levné ubytováni Vysočina, kde najdete chaty, chalupy apartmány a penziony podle Vašich představ.

SOMDIS v.o.s.
Autorizovaný servis - ELEKTRO

Truhlářské potřeby TP
Velkoobchod s truhlářskými potřebami Chotěboř.

Ubytování na Vysočině
ekologické zemědělství, bedýnky