ECHO

Datum: 1. únor 2021, 21:44
Autor: Milan Knob
Rubrika: Ostatní
Na chotěbořské radnici opět vládne cenzura jako před rokem 1989.

Čelní představitelé města starosta T. Škaryd (ČSSD), místostarosta D. Šafránek (PTZ) a šéfredaktor Chotěbořského Echa S. Pavlíček (ODS) brání opozičním zastupitelům za hnutí ANO zveřejňovat jejich články na dění ve městě. Tito pánové se chovají jako by jim tento zpravodaj patřil a nebudou prý zveřejňovat články, které jsou proti současnému vedení radnice. Navíc p. Pavlíček se zastřešuje redakční radou Echa, která o našich článcích nic neví, protože se k nim nedostanou. Pan Pavlíček jako opoziční zastupitel se chová jako kdyby seděl v radě města. Samozřejmě je za to dobře zaplacen a má v Chotěbořském Echu i svoji manželku, která provádí jazykovou korekturu. Takže podle přísloví „ Koho chleba jíž, toho píseň zpívej “. Opoziční zastupitelé jsou také součástí města a lidé kteří je demokraticky zvolili mají právo si přečíst jejich názory v městském zpravodaji, které není vlastnictvím těchto tří pánů. Nebyl nám zveřejněn příspěvek do č. 1/2021 a dva příspěvky do č. 2/2021 tím byl porušen tiskový zákon.

Chotěbořské ECHO pod taktovkou p. Škaryda v rozporu s Tiskovým zákonem !

Svoboda vyjádření a zveřejňování článků občanů a opozice (hnutí ANO) v Chotěbořském ECHU je doslova pod přímou „diktaturou“ pana starosty Škaryda i místostarosty Šafránka (člen Rady ECHA). Možná se ptáte, milí čtenáři, jak je to jenom možné? Jak je vůbec možné v této době bránit zveřejňování okamžité a svobodné vůle vyjádření občana? Až tam to dopracovalo současné vedení Města se svými zastupiteli! Tiskový zákon přímo ukládá povinnost radničním listům umožnit zveřejňovat názory a připomínky opozice a jakékoli jiné názory i od občanů pokud vyhovují par. 15 tohoto zákona! To se „prakticky“ od prvních dní vládnutí současné koalice ve vedení Města porušuje! Naše články vycházejí se zpožděním (pokud vůbec vyjdou) zvláště pak pokud informujeme občany o dění ze zákulisního jednání představitelů města Chotěboře a (kritických) názorů občanů v našem městě. Zveřejnit články hnutí ANO, přestože vyhovují Statusu ECHA a Tiskovému zákonu, je závislé na „libovůli“ starosty Škaryda a neméně pak na souhlasu místostarosty Šafránka. Mají na „nepříjemné články“ vlastní „know how“, kdy oddálí náš článek k nějakému aktuálnímu problému do doby, než „vychladne“. V tomto mezidobí si nechají vypracovat „kontra článek“ a jistě jste si všimli, že vždy vyjde společně s naším článkem … To znamená, že veškeré články, které vyšly v chotěbořském Echu hnutí ANO, měly okamžitou reakci, a to díky pozdržení jejich vydání! Obdobně je tomu u níže prezentovaného článku, který měl vyjít již nyní, ale musí se (Škarydem nebo Šafránkem) vytvořit kontra článek a až poté si místní občan obé přečte společně. To je jedním slovem hanebné a občané jsou tímto manipulováni, jakoby neměli právo na vlastní názor, jakoby neměli právo na čas, aby si jej udělali! „Zrodilo“ se nám v Chotěboři „poupě“ jménem Cenzura. Nedopusťme, aby tohle „ Škarydovo a Šafránkovo Echo“ vykvetlo! Hnutí ANO je připraveno k právním krokům, pokud bude vedení Města v těchto manipulacích s veřejným míněním prostřednictvím ECHA pokračovat!

Cyklostezka na Bílek bude i díky Ano pro lepší Chotěboř.

Jedním z hlavních našich cílů při vstupu do komunálních voleb 2018 bylo vybudování cyklostezky po bývalé vojenské vlečce z Chotěboře na Bílek a výstavba krytého plaveckého bazénu.

Jak minulé, tak současné vedení města Chotěboře tvrdilo, že pozemky již nelze získat!!!

My jsme naopak věřili, že se to podaří.

Po komunálních volbách z pozice opozičního hnutí jsme si vyžádali veškeré dostupné materiály z Městského úřadu ohledně komunikace mezi městem Chotěboř, Ministerstvem obrany (potažmo Armádní servisní p. o.) a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Nejdříve jsme oslovili našeho premiéra a poté ministra obrany p. Metnara o pomoc s bezúplatným převodem nevyužívaných pozemků bývalé vojenské vlečky na výstavbu cyklostezky. Pan ministr obrany nás informoval o nutném přijetí nového usnesení zastupitelstva města Chotěboř o trvajícím zájmu o tyto pozemky.

Zastupitelé za Ano pro lepší Chotěboř tedy 30.1.2019 navrhli nové usnesení o bezúplatném převodu těchto pozemků na město Chotěboř, které zastupitelstvo schválilo. Informovali jsme pana ministra o přijatém usnesení. Pak začala komunikace se zástupci Armádní servisní p. o., ministerstvem obrany, a také s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Samozřejmě též zákonné lhůty + případná odvolání, dále nabídnutí tohoto nepotřebného majetku jiným statním institucím a organizacím až došlo konečně k návrhu smlouvy o převodu těchto pozemků z ÚZSVM na město Chotěboř, kterou zastupitelstvo města Chotěboř dne 9.12. 2020 schválilo. V současné době je smlouva o bezúplatném převodu výše uvedených pozemků v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku státu, ve znění pozdějších předpisů, ke schválení na Ministerstvu financí, kam byla odeslána v polovině prosince 2020. Vyjádření Ministerstva financí se předpokládá v průběhu 2-3 měsíců. Tím bude ukončena dlouhá anabáze se získáním těchto pozemků trvající již od roku 2005 nutných pro vybudování cyklostezky z Chotěboře na Bílek. Hnutí Ano pro lepší Chotěboř se to podařilo za necelé dva roky!

Všem kteří se aktivně a v pozitivním směru na tomto počinu podíleli patří velký dík. Nejvíce chceme poděkovat panu ministrovi obrany, který vždy hledal schůdná řešení, aby nevyužívaná bývalá vojenská vlečka měla konečně smysluplné využití pro potřeby občanů. I přes komplikaci, kdy ministerstvo obrany schválilo návrat našich vojáků konkrétně výsadkářů z Chrudimi do areálu bývalého muničního skladu na Bílku! Pan ministr přišel s návrhem na převod pozemku ve vzdálenosti 150m od brány areálu, kudy vstupuje tato vlečka. Na tomto místě bude točna, ale již před ní bude možno sjet po cestě vlevo a napojit se na místní komunikaci směrem do Bílku a u zastávky se dále napojit na další cyklostezku do Sobiňova a dál ... Bohužel co se nepovedlo, že cyklostezka nebude začínat u vlakového nádraží, ale až za firmou Cerea, a.s., jelikož tuto vlečku stále využívá a lze předpokládat, že k dohodě na zrušení této části vlečky nedojde. Proto bude dalším úkolem hledat jiné varianty, jak cyklostezku dovést až do města. To však v žádném případě nesnižuje náš úspěch se získáním rozhodující a větší části vlečky. Mrzí nás ovšem, že když jsme veškerá výše uvedená úsilí nadnesli na zastupitelstvu dne 9.12.2020, přesněji, že to byla především naše snaha o získání této vlečky, tak někteří zastupitelé se chovali rozhořčeně a s neuznáním, jako když se píchne do vosího hnízda. Rozhořčen byl především p. Kovačka, který má dojem, že je to práce hlavně hnutí Pojďme To Změnit (PTZ) a dlouhého úsilí předešlých zastupitelů. Ti nad tímto projektem však již dávno zlomili hůl včetně p. starosty Škaryda.

Po převodu pozemků na město Chotěboř a stavby bývalé Vojenské vlečky č. 26 Chotěboř – Bílek město zadá zpracování projektové dokumentace a je již dlouhodobě vyčleněno v rozpočtu města na tuto výstavbu cyklostezky 15mil. Kč, jelikož bude cyklostezka v kratší variantě budou i náklady nižší. Pevně věříme, že v r. 2022 již budou tuto novou cyklostezku využívat naši Chotěbořští občané i občané z širokého okolí.

Co se týká druhého našeho cíle - krytý plavecký bazén, tak podobně jako u cyklostezky budeme usilovat o jeho realizaci, i za situace, kdy pan starosta nedal zastupitelům možnost o tomto našem návrhu ani hlasovat. Bohužel i Hnutí Pojďme To Změnit (PTZ) mělo ve svém předvolebním programu jen zadání analýzy plavání . O vlastní realizaci bazénu neuvažuje, jak se vyjádřil lídr PTZ p. Šafránek v

zastupitelstvu... Z úvěru 150 mil., který si vzalo město Chotěboř, je již vyčerpáno 96 mil. Kč, a to např. na výstavbu kabin pro hokejisty nebo na kino - zázemí pro účinkující. Dále bude z tohoto úvěru financována rekonstrukce domu po bývalé České poště na Městské muzeum (projektová dokumentace 2 mil. Kč, a zatím odhad na rekonstrukci je 35 mil. Kč). Tento úvěr bude mít do budoucna mj. za následek to, že Chotěbořským občanům bude dál chybět krytý bazén. Například v mnohem menším městě Ledči n/S budou mít tento bazén za cca 80 mil. Kč, tedy v poloviční ceně na místo „uvažovaných“ 155 mil. Kč v Chotěboři ???

Závěrem považujeme za nutné dodat, že hnutí Ano pro lepší Chotěboř mrzí, dle reakce ostatních zastupitelů na řádné schůzi Zastupitelstva dne 9.12.2020, že tito chápou náš úspěch v této věci jako "boj" proti nim. My ale usilujeme pouze o lepší Chotěboř ve smyslu kvalitního žití a zázemí pro naše spoluobčany.

Do nastávajícího Nového roku 2021 přejeme všem občanům Chotěboře pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.

Zastupitelé za hnutí Ano pro lepší Chotěboř Jaromír Munia, DiS. Mgr. Martin Kubát Mgr. Jaromír Krédl


Komentáře k tomuto článku nebyly povoleny autorem.

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY
18.06.21 07:54 Michaela Pavlasová
14.06.21 20:28 CEKUS Chotěboř
12.06.21 07:58 Jaroslav Ludvík
9.06.21 18:04 Jaroslav Ludvík
9.06.21 15:03 Jaroslav Ludvík
 Pořadí nejčtenějších článků za dva měsíce.
SPORTOVNÍ ODKAZY

SPORTOVNÍ KONTAKTY
img HC Chotěboř: zc.liame@robetohc.ch

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE
2021-06-21 19:17:58 Milan Stránský
2021-06-18 00:01:16 oliver Henrich
2021-06-05 08:23:20 Milan Stránský
2021-03-08 06:02:34 jyoti kumar
2021-01-26 11:01:05 Jakub Pikla
FACEBOOK
WEB KAMERA
REKLAMA
TEXTOVÁ REKLAMA

SOMDIS v.o.s.
Autorizovaný servis - ELEKTRO

Truhlářské potřeby TP
Velkoobchod s truhlářskými potřebami Chotěboř.

Ubytování na Vysočině
ekologické zemědělství, bedýnky