Z Gulliverových cest 4

Datum: 23. únor 2013, 18:45
Autor: Spokojený občan Hezka
Rubrika: Úvahy a glosy
aneb – Nevymýšlej si! My ti to stejně sečteme!

„S pohledem ve svitu rán do dálav nových zamlžených zítřků!“ by se dala označit aktivita starostky s jejím aparátem a přisluhující radou města. Veškerou nadlidskou aktivitu plně soustředila do sestavení plánu budoucího rozvoje města na rok 2013. Silně aktivní práci na plánu rozvoje města vložila i do vypracování plánu rozvoje na léta 2014-2015 pro budoucí v roce 2014 zvolené nové vedení města s představou že si snad usnadnila práci dopředu.

Zářný perspektivní plán na rok 2013 převážně neřeší potřeby občanů a finanční možnosti města ale silným osobním zájmem uskutečňovaný pomocí pěkně ostrých loktů určuje náplň finančního plánu a tím i směrování rozvoje města. Bohužel nedůvěryhodné je na zářném rozvojovém plánu že neuvádí pasíva – jak hluboko zapadlo hospodaření města v minulých letech do bláta dluhů (průtahu II/345 chodníky a osvětlení). Kdo, kdy a čím se dluhy splatí o jaký majetek případně může město přijít. Plán rozvoje na rok 2013 (opět větší část na další dluh 23 mil. Kč) předložila starostka se vší ji vlastní rozhodností ke schválení na zasedání zvolených zastupitelů města s jistotou že tento výplod bude pomocí přisluhovačů schválen a ty čtyři protestující zastupitele spolehlivě smete pod stůl.

Podstatou budoucího rozvojového plánu jsou mino jiné i rozporné investice do rozvoje městské knihovny. Bude postačující investice 4 mil. Kč do výtahu pro distribuci půjčeních knih k čitateli a od čitatele do skladu nebo pro návštěvníky podkrovní galerie? K jakému účelu poslouží investice 5 mil. Kč do rekonstrukce sousedního domu knihovny č.p. 257 a další investice do knihovny - 1.8 mil. Kč z “Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova“ (usnesení 2. zasedání rady, bod č. 61). Proč je nutné s investicí za cca 11 mil. Kč do knihovny dále pokračovat - bude to rozšíření bytového fondu města (dům č.p. 257) nebo jen nepotřebné rozšíření městské knihovny a nebo vybudování zlatého odpočinkového křesla pro budoucí důchodkyni? Proč vedení města nerespektuje pokrok - čas personálních počítačů, notebooků, čteček a objednávek digitalizovaných celých literárních děl z internetové sítě? Omluvou může být,snad snaha o zachování nostalgie minulých let - obnovení nadšených buditelsko-vlasteneckých čtenářský klubů okořeněných vůní tiskařské černi a zatuchlého papíru?

Ptám se - kdy budou zařazeny do plánu rozvoje města nezbytně potřebné stavby jako “stavba obchvatu města, veřejné městské koupaliště, hřiště pro dopravní výuku žáků ZŠ, cyklostezky, nezbytně nutné parkovací plochy u výškových obytných domů“????

Posuďte, jak tento problémem řízení rozvoje řeší představitelé známého vzorového města „Rozboř“ ze státu „Hezko“. S podivem musím konstatovat, že ani tento složitý problém není složitým problémem pro vedení města “Rozboře“ a jeho občany. V městě bylo zavedeno v druhé polovině minulého století plánování v ucelených generačních plánech na období 20 let s označením Strategie rozvoje města Rozboře (SRM). Generační plán SRM Rozboře je podrobně rozpracováván v jednotlivých ročních plánech. Podstatou každého ročního plánu je vyrovnaná finanční bilance –  žádný roční plán nesmí skončit dluhem. Pozoruhodné je, jak město Rozboř zajišťuje finanční krytí příslušných ročních plánu.

Finanční toky pro krytí ročních rozvojových plánů plynou ze čtyř kanálů:
Kanál příjmu 1podíl provize je to povinný odvod 25% z přijaté a ohlášené provize (dříve úplaty) přijaté purkmistrem a nebo jednotlivými konšely - představiteli města.
Kanál přijmu 2 - majetkové přiznání je odvod ze všeho zhodnotitelného movitého i nemovitého majetku a veškeré pracovní činnost každého občana města (naše daně). Ve městě je pro odvod zhodnoceno všechno od hřebíků v plotě až po hromosvod na střeše, od chytaní much až po časově nadlimitní posedávání po lavičkách na náměstí.
Kanál příjmu 3 - výchovný poplatek je odvod za nepřístojné chování občanů městečka (naše pokuty) - například za nemyté venkovní okna, za větrem otevřené venkovní vrátka, za porušení zákazu lelkování, očumování, ale také za nadměrné pití pelyňkového čaje v městských čajovnách.
Kanál příjmu 4 - dar státu je nepravidelný dar státní pokladny a to v případě že ve státní pokladně není již další prostor pro ukládání objemu hmoty přijímaných bankovek a měďáku (naše dotace).

Finanční tok z kanálů 1 a 2 je poměrně objemově stálý. Příjem z kanálu 3 přináší nestálou výši - proměnnost toku financí je dána ročním obdobím, počasím a počtem volných dnů a svátků. Na příjem z kanálu 4 se nedá spoléhat - v posledních dvaceti letech byla státní pokladna stále prázdná.

Rozpracovaný roční plán je pod každodenní přísnou kontrolou hlavního strážce městské poklady. Pokud se plán průběžně dostane do záporných (červených) čísel okamžitě se zvyšuje dříve stanovená sazba u kanálů 2 a 3. A pokud i to není dostatečné je připravena ke spuštění dříve nazkoušená záchranná akce - hudebně baletní show „Krása bez závoje“ a ta nikdy v návštěvnosti nezklamala a z vybraného vstupného byl vždy spolehlivě doplněn schodek v rozpočtu.

Ve vědecko-uměleckém a občansko-politickém rozvoji města Rozboře hraje hlavní a nezastupitelnou roli „Vědecko umělecká městská lidová knihovna“(VUMLK). Pod vedení Rady starších VUMLK jsou organizovány jednotně všechny vědecké, kulturní, politické a sportovní akce města. Centralizované rozhodování Rady starších VUMLK zajišťuje, že všechny pořádané akce proběhnou ke spokojenosti občanů a přitom nevybočí ze stanoveného směru rozvoje a politického směrování města. Občany vysoce ctěná Rada starších VUMLK je složena z občanu seniorského věku, kteří se v minulosti výrazně zasloužili v příslušných oblastech o rozvoj města. Služba v Radě starších VUMLK je dobrovolná, bezplatná a časově neomezená. Finanční zajištění činnosti VUMLK a jejího celkového materiálního zabezpečení má v ročních plánech města hlavní nezpochybnitelnou prioritu.

Finance pro VUMLK Rozboř musí vždy být i kdyby ve městě na chleba nebylo.


Co na závěr? - Krátké vysvětlení,doporučení a omluva.
Vysvětlení – V textech pod názvem „Z Gulliverových cest“ popisuji současné dění ve městě, které se mě jako občana města také dotýká. Zvláště „Co tu je a není to pro rozvoj města potřebné a naopak co tu není a je to pro rozvoj města nezbytné„ ve srovnání s fiktivním vzorovým městem Rozboř ve oblíbeném státě Hezko.

Doporučení - Upozorňuji čtenáře iChotěboř zvláště ty, kterým myšlení způsobuje bolest a čtenáře, kteří mají vysokou či kolísající hladinu adrenalinu, aby v zájmu svého zdraví výše jmenované texty nečetli.

Omluva - V prvé řadě bych se chtěl omluvit slavnému anglickému spisovateli-satirikovi Jonathanu Swiftovi (1667-1745) za zneužití jeho geniální myšlenky pro takové slátaniny. Dále se omlouvám všem diskutujícím k mým textům, že se nebudu zapojovat do diskuze. Diskuze anonyma s anonymem se mě zdá poněkud potrefená a strávený čas za zbytečně promarněný.

Psáno v Chotěboři léta páně 2013 před svátkem 1.máje.


Postskriptum.
V předcházejícím příspěvku uvedená zpráva – o možném přejmenování Rozboře.
Všechny tři dříve uvedené organizace usilující navrhnou vhodný název pro přejmenování Rozboře se dohodli že nový název města musí vzniknout vhodným složením všech tří navrhovaných názvů, nebo alespoň složením stejného počtu písmen z uvedených tří názvů. Obtížnou úlohu svěřili Svazu luštitelů nerozluštitelných textu a křížovek při VUMLK Rozboř. Výsledek bádání dosud nebyl zveřejněn.

Komentáře:

Jméno a příjmení:

Email:

Titulek:

Text:(publikovaný text)

Toto pole ponechte prázdné

Než odešlete svůj komentář, zamyslete se nad 4 následujícími body:
1. Komunikace s ohledem na ostatní - zdaleka ne všichni návštěvníci těchto stránek znají Váš postoj (jméno, přezdívku) či pochopí Vaši ironii. Komenáře v kterých se hádají dva zúčastnění s nulovým přínosem pro ostatní, jsou zbytečné.
2. Zjitřené emoce - mnohokrát je lepší reagovat s určitým časovým odstupem, než pod účinkem adrenalinu překotně naťukat komentář bez hlavy a paty.
3. Pravopisné a morální normy - je možné, že Váš komentář bude číst hodně lidí a proto se snažte řídit pravopisnými pravidly - "neschazujte" sami sebe a snažte se být objektivní.
4. Diskuzní a chatovací stránky jsou jinde - komentáře pod články mají sloužit k věcným a konstruktivním poznámkám k danému tématu.

Nevyhovující komentáře budou smazány!odpovědět | #1 | 24.02.13 18:24
Autor: morous
Titulek: cyklo
tak snad ty cyklostezky, v tom má tento prapodivný autor výše uvedeného článku pravdu. proč chotěboř žádné nemá a ani nepřipravuje?
odpovědět | #2 | 28.02.13 13:47
Autor: čtenář
Titulek: To už je jak soutěž v plyvání
Opět další výplod podivného autora psychopaticko jinotajných textů ze kterých to přímo čiší takovým tím chotěbořským BLAHEM, partičkou exotů která se plácá po zádech a huláká, že oni by to dělali lépea radostněji, aby ve finále, až si na ty židle sednou, to dělali úplně stejně špatně jako radní minulí nebo snad ještě hůř, koukám, že se rváči o koryta okresní úrovně nijak neliší od těch nahoře v Práglu, holt koryto je mocná čarodějka, na úrovni nezáleží, jen když si lze plyvnout
odpovědět | #3 | 2.03.13 13:24
Autor: alcazaba
Titulek:
pro mě je tato série článků důkazem že tenhle web upadá... komu vlastně tenhle web patří?


KRÁTKÉ ZPRÁVY
Kulturní akce v březnu
2.03. 21:01 - Tradičně Vám od IC Chotěboř přinášíme přehled kulturních událostí, tentokráte na měsíc březen. Prohlédnout si jej můžete v PDF příloze.
Kulturní akce v únoru
31.01. 08:41 - Tradičně Vám od IC Chotěboř přinášíme přehled kulturních událostí, tentokráte na měsíc únor. Prohlédnout si jej můžete v PDF příloze.
Kulturní akce v lednu
29.12. 00:01 - Tradičně Vám od IC Chotěboř přinášíme přehled kulturních událostí, tentokráte na měsíc leden. Prohlédnout si jej můžete v PDF příloze.
Kulturní akce v prosinci
1.12. 16:00 - Tradičně Vám od IC Chotěboř přinášíme přehled kulturních událostí, tentokráte na měsíc prosinec. Prohlédnout si jej můžete v PDF příloze.
Kulturní akce v listopadu
30.10. 23:34 - Tradičně Vám od IC Chotěboř přinášíme přehled kulturních událostí, tentokráte na měsíc listopad. Prohlédnout si jej můžete v PDF příloze.
NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY
28.01.23 20:22 Jaroslav Ludvík
16.02.23 11:23 Jaroslav Ludvík
18.02.23 21:08 Jaroslav Ludvík
11.02.23 20:10 Jaroslav Ludvík
9.02.23 16:09 Milan Knob
 Pořadí nejčtenějších článků za dva měsíce.
POSLEDNÍ KOMENTÁŘE
2022-10-11 21:53:56 jana Pilná
2022-10-09 13:27:03 Josef
2022-10-04 21:08:31 Josef
2022-06-09 14:13:12 Ondra
2022-01-26 14:19:34 Josef Karlík
FACEBOOK
WEB KAMERA
REKLAMA
TEXTOVÁ REKLAMA

Hledáte ubytování?
Doporučujeme stránky na partnerském portálu MegaUbytko.cz: ubytování Vysočina nebo levné ubytováni Vysočina, kde najdete chaty, chalupy apartmány a penziony podle Vašich představ.

SOMDIS v.o.s.
Autorizovaný servis - ELEKTRO

Truhlářské potřeby TP
Velkoobchod s truhlářskými potřebami Chotěboř.

Ubytování na Vysočině
ekologické zemědělství, bedýnky