Úspěšná činnost tanečního oboru ZUŠ Chotěboř

Datum: 16. květen 2008, 14:09
Autor: Milan Moc
Rubrika: Základní umělecká škola
Základní umělecká škola Chotěboř je s povědomím veřejnosti spjata především zásluhou výborných výsledků práce svého hudebního oboru. Chotěbořská „hudebka“, „zuška“ nebo chcete – li po staru „liduška“, to však není jen hudba. To je též výtvarnictví, dramatika a v neposlední řadě i tanec.

Taneční obor při ZUŠ Chotěboř byl založen v roce 1992. Dnes jej navštěvuje 90 žákyň, o které pečují a jejichž nadání rozvíjejí Mgr. Sylvie Tonarová a Dora Táborská. Obě učitelky vychovávají mladé, nadané tanečnice s vizí jejich zařazení po absolutoriu školy do tanečních souborů zájmové umělecké činnosti nejrůznějších zaměření. Nejlepším žákům a žákyním našeho tanečního oboru též nabízíme odbornou přípravu ke studiu na taneční konzervatoři.

Studium tanečního oboru na ZUŠ je rozděleno do tří stupňů. Nejmladší děti procházejí jedním až dvěma lety přípravné taneční výchovy, dále pokračují ve studiu prvního, popřípadě i druhého stupně. Podle dosud platných učebních plánů vyučujeme v tanečním oboru rozmanitým předmětům. Po taneční průpravě procházejí žáci výukou současného tance, lidového tance, osvojují si základy klasické taneční techniky, absolvují taneční praxi a pracují v souborech. Ve druhém stupni studia se jejich znalosti a dovednosti v uvedených předmětech dále prohlubují a mohou si přibrat další z předmětů - historický tanec. Nejúspěšnější žáci, procházející na ZUŠ odbornou přípravou na konzervatoř, mohou v rámci rozšířeného studia absolvovat též základy dějin tance a jsou seznamováni s hudební naukou.

Činnost tanečního oboru na chotěbořské ZUŠ v letošním školním roce byla jako obvykle bohatá. Již v září minulého roku se skupina žákyň úspěšně zúčastnila festivalu taneční, výtvarné, hudební a dramatické tvorby „Slavnosti jeřabin“ v Domě kultury ve Žďáru nad Sázavou. V prosinci pak vytvořila děvčata společně s žáky literárně dramatického oboru naší ZUŠ obsáhlý program s vánoční tématikou, který provedla v chotěbořské sokolovně pro místní základní školy a po té pro širokou veřejnost. V březnu letošního roku vystoupily vybrané žákyně v rámci předtančení na tradičním plese města Chotěboře. V květnu žákyně hostovaly na vystoupení tanečního oboru při Soukromé ZUŠ Havlíčkův Brod konaném v kinosále KD Ostrov. V měsíci květnu proběhnou ještě dvě vystoupení v Chotěboři – v sokolovně bude uspořádáno náborové vystoupení našich žákyň pro děti z mateřských škol a 28. května od 17 hodin tamtéž pak tradiční závěrečné vystoupení všech žákyň tanečního oboru, během něhož se slavnostně rozloučíme s letošními absolventkami.

Samostatnou kapitolou činnosti základních uměleckých škol jsou různé přehlídky, soutěže a soutěžní festivaly. Taneční obor naší školy se letos v dubnu zúčastnil krajského kola postupové přehlídky dětských skupin scénického tance konané v Brněnském divadle Radost. Mezi celkem 22 (!) tanečními skupinami (ze Žďáru nad Sázavou, Jihlavy, Mikulova, Kuřimi, Boskovic a dalších měst) chotěbořská děvčata vynikla zejména skvělým provedením choreografie nazvané „Na dosah“ (autorka Mgr. Sylvie Tonarová). Naše žákyně získaly od poroty zvláštní ocenění za citlivý taneční projev. Svým vystoupením si děvčata vybojovala postup do celostátního kola, které proběhne o posledním květnovém víkendu v Kutné Hoře. Další soutěžní choreografie Sylvie Tonarové nazvaná „Tak kdo …?“ získala v Brně rovněž zvláštní cenu poroty, tentokrát za použití kontaktní techniky v tanci.

V dubnu se konala ještě další krajská postupová přehlídka scénického tance v Městském divadle ve Žďáře nad Sázavou, věnovaná tentokrát mládeži a dospělým. Vystoupení děvčat z našeho tanečního oboru přineslo opětovné ocenění poroty pro choreografii paní Mgr. Tonarové, tentokrát za ambientní tanec.

Na závěr letošní úspěšné sezóny se skupiny vybraných žákyň tanečního oboru ZUŠ Chotěboř zúčastní 8. června nepostupové „Přehlídky mladých tanečníků“ v Hradci Králové. Není bez zajímavosti, že předsedou poroty bude legenda českého baletu Vlastimil Harapes.

V této souvislosti je třeba ocenit vynikající práci paní učitelky Mgr. Sylvie Tonarové a poděkovat soutěžícím děvčatům za výborné reprezentování své školy a svého města, a popřát všem žákyním tanečního oboru ZUŠ Chotěboř i jejím oběma učitelkám do jejich dalších činností hodně elánu, nadšení a úspěchů.

Komentáře:

Jméno a příjmení:

Email:

Titulek:

Text:(publikovaný text)

Toto pole ponechte prázdné

Než odešlete svůj komentář, zamyslete se nad 4 následujícími body:
1. Komunikace s ohledem na ostatní - zdaleka ne všichni návštěvníci těchto stránek znají Váš postoj (jméno, přezdívku) či pochopí Vaši ironii. Komenáře v kterých se hádají dva zúčastnění s nulovým přínosem pro ostatní, jsou zbytečné.
2. Zjitřené emoce - mnohokrát je lepší reagovat s určitým časovým odstupem, než pod účinkem adrenalinu překotně naťukat komentář bez hlavy a paty.
3. Pravopisné a morální normy - je možné, že Váš komentář bude číst hodně lidí a proto se snažte řídit pravopisnými pravidly - "neschazujte" sami sebe a snažte se být objektivní.
4. Diskuzní a chatovací stránky jsou jinde - komentáře pod články mají sloužit k věcným a konstruktivním poznámkám k danému tématu.

Nevyhovující komentáře budou smazány!

KRÁTKÉ ZPRÁVY
Kulturní akce v červenci
3.07. 00:56 - Tradičně Vám od IC Chotěboř přinášíme přehled kulturních událostí, tentokráte na měsíc červenci. Prohlédnout si jej můžete v PDF příloze.
Kulturní akce v červnu
2.06. 23:34 - Tradičně Vám od IC Chotěboř přinášíme přehled kulturních událostí, tentokráte na měsíc červen. Prohlédnout si jej můžete v PDF příloze.
Kulturní akce v květnu
9.05. 10:39 - Tradičně Vám od IC Chotěboř přinášíme přehled kulturních událostí, tentokráte na měsíc květen. Prohlédnout si jej můžete v PDF příloze.
Kulturní akce v dubnu
31.03. 22:56 - Tradičně Vám od IC Chotěboř přinášíme přehled kulturních událostí, tentokráte na měsíc duben. Prohlédnout si jej můžete v PDF příloze.
Kulturní akce v březnu
7.03. 09:37 - Tradičně Vám od IC Chotěboř přinášíme přehled kulturních událostí, tentokráte na měsíc březen. Prohlédnout si jej můžete v PDF příloze.
NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY
13.07.24 23:49 Ondřej Pravda
 Pořadí nejčtenějších článků za dva měsíce.
POSLEDNÍ KOMENTÁŘE
2024-07-15 01:04:14 Hansek
2024-01-30 08:58:06 Tomáš
2022-10-11 21:53:56 jana Pilná
2022-10-09 13:27:03 Josef
2022-10-04 21:08:31 Josef
FACEBOOK
WEB KAMERA
REKLAMA
TEXTOVÁ REKLAMA

Truhlářské potřeby TP
Velkoobchod s truhlářskými potřebami Chotěboř.

Ubytování na Vysočině
ekologické zemědělství, bedýnky