Hotel U Zámku - Uvedení situace na pravou míru

Datum: 9. duben 2013, 08:21
Autor: Jiří Moutelík
Rubrika: Reportáže
Chtěl bych reagovat na četné dotazy občanů, ohledně situace v Hotelu u zámku v Chotěboři. Tímto bych rád uvedl veškeré skutečnosti na pravou míru a formou krátkého příběhu Vám vše sdělil.

V září 2011 jsem oznámil, že ke konci roku přestanu provozovat hotel a poslal jsem výpovědi z nájmu. Tato zpráva se dostala mezi lidi, a že bude hotel od roku 2012 volný k pronájmu, se doslechl i jeden místní občan, chotěbořský rodák přechodně žijící v Praze (dále jen V.P.). Ten mě začátkem října kontaktoval, chtěl informace o provozu, o cenách energií a tak podobně. Udělal jsem mu nabídku na odkup zařízení hotelu a nabídl mu, že hotel opustím k datu, který si určí. Vysvětlil jsem mu, že zrovna začaly taneční, že jsou nasmlouvány dvě soukromé akce, tři velké plesy a tři velké firemní vánoční akce. Toto vše jsem mu chtěl bezúplatně umožnit dělat v jeho režii. Už z tohoto jednání jsem tušil, že tento člověk nemá na to, aby mohl tento provoz zajišťovat. Ještě předtím než došlo k vzájemné dohodě se sám V.P. vnutil na jedny taneční. Každému se představoval jako nový „majitel“, dívkám nabízel focení do časopisů a pokoušel se točit a prodávat pivo. Několikrát jsem ho upozornil, že správná míra piva je na rysce a že dokud provozuji restauraci já, bude se muset chovat korektně. Před ukončením tanečních odešel. Další setkání bylo hned druhý den. Přišel se zajímavým požadavkem, že prý včera točil tři hodiny pivo a proto požaduje 300 Kč za práci. To jsem odmítl, protože já ho o tuto jeho předváděcí akci nežádal. Při plese, který následoval po těchto tanečních, se mě lidi ptali, kdo je tento člověk. Řekl jsem jim jméno a jeho záměr provozovat hotel. Ti, kteří s ním už přišli do styku se jen se smáli a věděli jako já, že k tomu nikdy nedojde.

Následně se objevil asi za 14 dnů, během kterých zoufale sháněl někoho, kdo by mu jeho dobrodružství financoval, s finančním poradcem, kterého vydával za nového investora. Vše mu ukazoval a navrhoval velice nákladné přestavby interiéru. Tento pán ho ovšem prokoukl a po třetí návštěvě se už neukázal. Ke konci roku požadoval soupis mého inventáře, jeho ocenění a konečnou cenu, za kterou mu kompletní vybavení prodám. I toto jsem mu předal. Zařízení jsem nabízel za 20% pořizovací ceny s tím, že když zaplatí najednou, půjdu s cenou na půlku.

K 31. 12. 2011 jsem ukončil provozování hotelu a celý leden 2012 jsme společně s několika lidmi připravovali hotel k předání, které mělo proběhnout 31. 1. 2012. Bylo mi jasné, že to nebude tomuto člověku, ale zástupci majitelů. Protože, byly hlášeny mrazy, snažil jsem se o zabezpečení objektu proti mrazu. Vypouštěl jsem vodu z vodovodu, z topení, z kotlů, bojlerů, vzduchotechniky, sypal jsem sůl do WC atd. Hotel jsem předával provozuschopný, s prostřenou restaurací, s kompletně připravenými pokoji na provoz, včetně povlečených a ustlaných postelí. Když jsem chtěl po V.P., aby si na sebe přepsal energie, tak odmítl, proto se voda a elektrika přepsala na člověka, který v hotelu provozuje sklad. Neměl ovšem zájem o plyn, tak plynárny odmontovaly plynoměr a od té doby se v hotelu netopí a nefunguje ohřev vody.

Místní organizace, která měla nasmlouvané akce je chtěla už v březnu v hotelu pořádat. V.P. úplně samozřejmě sliboval, že akce zajistí. Zapomněl ale, že hotel stále nemá přebraný, inventář koupený a přišla rána v podobě mrazů. I když jsem hotel předal 31. 1. v provozuschopném stavu, přišly v únoru mrazy. Vzhledem k tomu, že se v hotelu netopilo a V.P. se o něj nijak nestaral, tak na čtyřech místech praskl vodovod ve zdi, prasklo 6 WC mís, 3 nádržky WC a dvě výlevky. I když už jsem de facto s tímto neměl nic společného, nechal jsem tyto havárie na své náklady opravit, abych měl čisté svědomí vůči majitelům objektu. Tyto práce se ovšem táhly až do května, protože jsem už pracoval mimo Chotěboř a věnovat jsem se své práci mohl jen o víkendech. Panu V.P. jsem nabízel, že pokud chce vše urychlit ať opravu zařídí, že to zaplatím. To bylo ale nejspíš nad jeho síly. V.P. ale stále sliboval další a další akce, i když moc dobře věděl, že se nemůžou uskutečnit. Místní organizace přes kulturu většinou tak tři dny před plánovanou akcí uvedla na Ichotebor, že se protahuje „rekonstrukce“ Hotelu u zámku (tak to pán V.P. prezentoval) a akce se překládá do kina. Minimálně 2x jsem mu psal, že se akce nemůže uskutečnit z těchto důvodů. Ale stále se inzerovaly další akce.

Jelikož jsem k tomuto člověku ztratil důvěru a obával jsem se zcizení mých věcí, rozprodal jsem zařízení restaurace, sálu a kuchyně zájemcům. V hotelu tedy zůstalo cca 8 stolů a 10 židlí a kompletní ubytovací zařízení. V květnu jsme po opravách znovu uklidili a podruhé předali hotel v provozuschopném stavu, ale bez vybavení restauračního a kuchyňského provozu. Protože pan V.P. neměl evidentně ani korunu, stále hledal někoho, kdo mu bude toto dobrodružství financovat. A skutečně těsně před Festivalem Fantazie takové lidi našel. Firmě ukázal mé vyúčtování inventáře, ovšem bez slevy v zaplacení najednou a chtěl po nich tyto peníze za to, že je vezme jako společníky. Tito pánové pro něj připravili provoz restaurace, vybudovali nákladný bar a zabezpečili provoz hotelu v době festivalu. Když jsem se s těmito lidmi náhodou setkal (čemuž V.P. vehementně bránil) a řekl jsem jim pravdu jak se věci s penězi mají tito lidé od spolupráce s V.P. okamžitě upustili a začali si právoplatně nárokovat dlužnou částku za provedené práce.

To, že je hotel provozuschopný se lehce dokáže tím, že pan V.P. zajišťoval ubytování pro účastníky FF. Zapomněl ovšem pořadatelům říct, že jelikož není připojený plynoměr, nemůže se plynem přes kotle ohřívat voda a že tedy teplá voda nepoteče. Pokoje byly připraveny už od ledna, ale všechno prádlo na výměnu jsem prodal. To ale pana V.P. netrápilo a pokoje jen stlal, aniž by postele převlékal. Stížnosti na teplou vodu vysvětloval momentální havárií a ujišťoval účastníky FF, že zítra už voda určitě poteče. Mezitím používal vodu a elektriku, kterou ovšem platil člověk ze skladu a snažil se peníze (zálohu) z pana V.P. dostat. Marně.

V tento čas chtěl po mě vyčíslit zbytek inventáře a protože dostal od FF nějaké peníze dal mi nepatrný zlomek peněz, jako zálohu na odkoupení zbylého inventáře. Chtěl také, abych sepsal nějakou smlouvu se splátkovým kalendářem, na odkup. Namítl jsem, že když se po Chotěboři prezentuje jako doktor, právník z Prahy, soudce, policista a nebo alespoň s titulem Bc. tak ať smlouvu vypracuje sám. Skutečně mi nějakou smlouvu přinesl, ale bylo vidět, že našel nějakou univerzální na internetu a ta nebyla k ničemu. Smlouvu jsem si tedy asi v srpnu nechal vypracovat a žádal jsem ho o schůzku. Mezitím sehnal další „kafku“ na oškubání. Tento člověk měl zájem na spolupráci. Opět mu ukázal můj původní návrh na odkoupení a chtěl po něm ty původní peníze. Po dalších jeho nesmyslných požadavcích couvl i tento člověk. Přišla také řada událostí, kde vědomě poškodil nejen své, ale také mé jméno. Jako příklad mohu uvést objednání firmy na čistění odpadů, které přijela na objednání, ale pan V.P. zamkl hotel a dělal mrtvého brouka, protože neměl na tyto práce peníze. Stejně se to opakovalo s plynaři, zásobováním, apod., kdy využil mých kontaktů, které neodkladně potřeboval a následně vše zrušil popřípadě nezaplatil.

Od srpna jsem se snažil navrhovat termíny schůzek kvůli smlouvě o odkupu zbylého inventáře. Nad mojí smlouvou jsme se sešli až v lednu 2013. Stále se vymlouval na nesmysly. Jednou prší, potom je teplo, pak sněží a nakonec nemá k dispozici auto. Přečetl si jí a prohlásil, že si ji musí nechat zhodnotit právníkem. Také mi oznámil, že dostal nějaké peníze od majitele hotelu, že již v listopadu nechal uřezat topení v restauraci a buduje tam nové na elektrokotel. Dodnes toto není hotové. V lednu přišlo vyúčtování za elektriku a vodu. Pán ze skladu se dodnes domáhá, aby pan V.P. zaplatil spotřebované energie. V tuto dobu budou v hotelu prošlé veškeré revize, neplatí se pojištění a obnova provozu bude finančně náročná. Kolem hotelu nejsou vysypané odpadkové koše, o posekání trávy ani nemluvím. Smlouvu nemáme dodnes podepsanou a další peníze jsem nedostal. Podle nejnovější „pohádky“ nemůže smlouvu podepsat, protože chce hotel koupit nějaký podnikatel z Kutné Hory. Uvidíme, jak tento příběh bude pokračovat. Určitě jsem ještě na další jeho lži zapomněl, ale myslím, že i toto stačí.

Tak toto je uvedení situace kolem Hotelu u zámku na pravou míru.

Komentáře:

Jméno a příjmení:

Email:

Titulek:

Text:(publikovaný text)

Toto pole ponechte prázdné

Než odešlete svůj komentář, zamyslete se nad 4 následujícími body:
1. Komunikace s ohledem na ostatní - zdaleka ne všichni návštěvníci těchto stránek znají Váš postoj (jméno, přezdívku) či pochopí Vaši ironii. Komenáře v kterých se hádají dva zúčastnění s nulovým přínosem pro ostatní, jsou zbytečné.
2. Zjitřené emoce - mnohokrát je lepší reagovat s určitým časovým odstupem, než pod účinkem adrenalinu překotně naťukat komentář bez hlavy a paty.
3. Pravopisné a morální normy - je možné, že Váš komentář bude číst hodně lidí a proto se snažte řídit pravopisnými pravidly - "neschazujte" sami sebe a snažte se být objektivní.
4. Diskuzní a chatovací stránky jsou jinde - komentáře pod články mají sloužit k věcným a konstruktivním poznámkám k danému tématu.

Nevyhovující komentáře budou smazány!odpovědět | #1 | 9.04.13 09:36
Autor: Václav Pravda
Titulek: V.P. není Václav Pravda
Asi by bylo na místě upřesnit, že v článku zmiňovaný V.P. nejsem já, Václav Pravda :-) I my a naši účastníci Festivalu fantazie jsme se stali obětí V.P.
odpovědět | #2 | 9.04.13 13:03
Autor: Aleš
Titulek:
já myslím, že většina lidí, co si článek přečtou, budou hned vědět o koho jde, Václav s tím opravdu nemá nic společného.
odpovědět | #3 | 9.04.13 19:56
Autor: Lá´da
Titulek: Re:V.P. není Václav Pravda
Uf, to jsem si oddechl, že to nejsi ty, Vašku Pravdo. :-)
A kdo to tedy je? Je to někdo místní?
odpovědět | #4 | 9.04.13 21:55
Autor: Lucka
Titulek:
Mě tento pán nabízel focení a zval mě na kafe.Když sem napodesáté svolila že mě muže pozvat že mi dá nabídku,musela jsem to kafe zaplatit protože neměl ani korunu.
odpovědět | #5 | 9.04.13 22:00
Autor: Michal
Titulek: opravdu to není pan Pravda
je to Václav Petr
odpovědět | #6 | 9.04.13 22:34
Autor: Jenda
Titulek:
Bc.!!!!!! V.P. :-)..... u tohoto exota by me fakt zajimalo, kde ten titul koupil.... jestli ho vubec ma?!
odpovědět | #7 | 9.04.13 22:41
Autor: David
Titulek:
Nemá,neboj. Sice se představuje jako Doktor Bc. V.P. ale to je asi vše :) dělá nebo dělal zřízence na soudě.
odpovědět | #8 | 16.07.13 22:55
Autor: CZ
Titulek:
Pan V.P. stále na Chotěboř nezanevřel. V aktuální době rozjíždí své "aktivity" v bývalém Tipsport baru.
odpovědět | #9 | 22.07.13 15:20
Autor: pozorovatel
Titulek: Re:
Jestli od toho dostane klíče, tak se někdo musel zbláznit.


KRÁTKÉ ZPRÁVY
Kulturní akce v květnu
2.05. 00:00 - Tradičně Vám od IC Chotěboř přinášíme přehled kulturních událostí, tentokráte na měsíc květen. Prohlédnout si jej můžete v PDF příloze.
Kulturní akce v dubnu
2.04. 21:46 - Tradičně Vám od IC Chotěboř přinášíme přehled kulturních událostí, tentokráte na měsíc duben. Prohlédnout si jej můžete v PDF příloze.
Kulturní akce v březnu
2.03. 21:01 - Tradičně Vám od IC Chotěboř přinášíme přehled kulturních událostí, tentokráte na měsíc březen. Prohlédnout si jej můžete v PDF příloze.
Kulturní akce v únoru
31.01. 08:41 - Tradičně Vám od IC Chotěboř přinášíme přehled kulturních událostí, tentokráte na měsíc únor. Prohlédnout si jej můžete v PDF příloze.
Kulturní akce v lednu
29.12. 00:01 - Tradičně Vám od IC Chotěboř přinášíme přehled kulturních událostí, tentokráte na měsíc leden. Prohlédnout si jej můžete v PDF příloze.
NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY
14.04.23 22:42 Ondřej Pravda
11.05.23 15:36 Ondra Marek
25.05.23 17:15 Milan Knob
30.05.23 13:35 Jaroslav Ludvík
30.05.23 13:34 Jaroslav Ludvík
 Pořadí nejčtenějších článků za dva měsíce.
POSLEDNÍ KOMENTÁŘE
2023-05-17 02:53:23 owuna
2022-10-11 21:53:56 jana Pilná
2022-10-09 13:27:03 Josef
2022-10-04 21:08:31 Josef
2022-06-09 14:13:12 Ondra
FACEBOOK
WEB KAMERA
REKLAMA
TEXTOVÁ REKLAMA

Hledáte ubytování?
Doporučujeme stránky na partnerském portálu MegaUbytko.cz: ubytování Vysočina nebo levné ubytováni Vysočina, kde najdete chaty, chalupy apartmány a penziony podle Vašich představ.

SOMDIS v.o.s.
Autorizovaný servis - ELEKTRO

Truhlářské potřeby TP
Velkoobchod s truhlářskými potřebami Chotěboř.

Ubytování na Vysočině
ekologické zemědělství, bedýnky