Dočká se Chotěboř kulturního stánku?

Datum: 2. květen 2007, 15:18
Autor: Martin Maška
Rubrika: Reportáže
Shrnutí názorů občanů a vedení města v uplynulých měsících:

V Chotěboři je v současné době nejdiskutovanějším tématem absence důstojných prostor pro konání různých kulturních akcí. Jedná se pak zejména o zázemí pro účinkující umělce v kině, neprovozuschopnou budovu Sokolovny a Starou radnici, která už dlouho potřebuje rekonstrukci. Tato tři témata se sice řeší a diskutují odděleně, ale jsou spolu navzájem propojena.

Jediné digitální kino, zkráceně pouze digi-kino, se na celém území kraje Vysočina nachází právě v Chotěboři. Jako mnoho novinek má i nedostatky, které se časem mohou vyřešit. Jedním z nich je relativní nedostatek titulů, které by zde mohly mít premiéru. To je způsobeno tím, že kino je typu e-cinema. Tato kina byla budována v prvních pěti letech digitalizace, takže nesplňují nové normy DCI (Digital Cinema Initiatives), které v roce 2005 přijali přední američtí filmoví producenti a distributoři pro kina typu d-cinema zejména z toho důvodu, aby znesnadnili pořizování pirátských kopií filmů. Kino je sice ochuzeno o premiéry mainstreamových titulů, těch se dočká až po jejich uvedení na Home Video, ale na druhou stranu otevírá dveře domácí tvorbě.

Důvodem kritiky kina ze strany občanů města jsou zejména sedačky a zázemí pro účinkující umělce. První problém výstižně komentuje pan Milan Moc. „Není mi moc jasné, proč je tolik připomínek z řad návštěvníků kina k současným sedadlům. To, že jsou tu a tam poničené, je sice pravda, ale že by byly až tak nepohodlné? Zkusili jste si, přátelé, někdy posedět třeba v Národním divadle, ve Státní opeře Praha, v Karlínském divadle aj. a dostat k tomuto posezení takovou tří až čtyřhodinovou dávku kultury (samozřejmě s přestávkami)? Myslím, že je tam každému divákovi v tomto případě jedno, jestli jsou sedačky polstrované, koženkové, sklápěcí ... Uvádím to proto, že podle mne je na výměnu sedaček dost a dost času. Pokud by se měly v kině někam investovat finanční prostředky, tak úplně někam jinam než pod ctěné zadečky diváků.“ V druhém příspěvku pak pan Moc kritizuje zázemí. „Vzhledem k tomu, že chotěbořské kino - ať už digitální nebo nedigitální - bude ještě dlouho multifunkčním kulturním zařízením, jeví se mi jako ostuda pro celé město, když profesionální účinkující umělci lezou převlečeni z přistavené maringotky, sloužící jako šatna, a než dojdou (např. za deště) rozbahněným desetimetrovým úsekem ke vchodovým dveřím, vypadají jako meliorační dělníci. A my se v této "plodné diskuzi" snažíme řešit " priority" ... Je to všechno nějaké podivné!“

Chotěbořské kino by ale nemuselo být multifunkčním zařízením nadlouho, kino je prostě kino. Mnoho kulturních akcí by se mohlo konat i v budově bývalé radnice na náměstí. Ta ale potřebuje nutně opravit. O tom, že se nejedná jen o jednoduchou opravu, svědčí i částka dvacet milionů korun, kterou ředitel chotěbořské Základní umělecké školy Milan Moc zveřejnil v projektu Zachraňme starou radnici, který předložil i minulému vedení města. To podalo žádost o dotaci, jak napsal v květnu loňského roku na webu ichotebor.cz dnes už bývalý místostarosta města ing. Milan Linhart. „Žádost o dotaci na opravu staré radnice byla v březnu na ministerstvo financí řádně podána (již počtvrté) a vedou se jednání, jak ji dostat do státního rozpočtu. Například zrovna dnes jsme o ní jednali s hostem Hudebních slavností, náměstkem ministra financí Janem Málkem.“, vysvětluje ing. Linhart.

Pan ing. Linhart ale na webové diskusi o snaze města zachránit starou radnici příliš mnoho lidí nepřesvědčil, jak o tom svědčí například reakce pana ing. Pravdy. „Jenže tak, jak se nás snaží místostarosta uchlácholit, to nebude. Po obrovských výdajích na zimní stadion se také tvrdilo, zejména když nastupovalo nové vedení, že nebude podobnou chybu opakovat. A ejhle, umělá tráva dostala přednost před opravou ulic, ZUŠ, kinem a podobně.“, reaguje ing. Pravda, který je mimo jiné organizátorem známého Festivalu Fantazie.

Ne všechny objekty ve městě, které by mohly sloužit kultuře, jsou v majetku města, takže na jejich stav nemá radnice přímý vliv a tudíž v jejich správě nemůže dělat chyby. Řeč je samozřejmě o budově Sokolovny, která je již velmi dlouhou dobu v dezolátním stavu. A je na tom mnohem hůře než kino a bývalá radnice, i když by mohla kultuře sloužit mnohem více než obě budovy dohromady.

Sokolovnu v letech 1995 – 2006 provozovalo občanské sdružení Perspektiva – Šance (dále pouze P-Š), zastupované Pavlem Širokým. Majitelem je ale TJ Sokol v čele s Radkem Svobodou. A v tom byl a je zřejmě problém. Ačkoliv P–Š vložilo do rekonstrukce Sokolovny nemalé finanční prostředky, okolo 15 milionů korun, byla budova po dlouhou dobu zavřená, a to jen kvůli nesmyslným sporům a dohadům mezi zmiňovanými stranami. TJ Sokol podal i trestní oznámení, jelikož podle něj zdevastovalo Sokolovnu právě P-Š, které z budovy odstranilo veškeré zařízení, které si tam samo nechalo v rámci oprav instalovat. A pak zase P-Š obviňuje ze zdevastování budovy Sokol, protože se o ni rádně nestaral.

V současné době je Sokolovna opět plně v rukou TJ Sokol, který chce v co nejbližší době budovu opravit. Zajímavý komentář k k tomuto napsal ing. Pravda. „Bylo by fér připomenout, že ve skutečnosti budova Sokolovny před jejím předáním do rukou sdružení Perspektiva-Šance byla reálně zralá na likvidaci (kvůli stropu na spadnutí se například různě zakazovaly a povolovaly akce, o sklepích a záchodech, kuchyni a dalších prostorách a jejich havarijnímu stavu a "úrovni" nemluvě). Investované milióny získané sdružením ji zachránily a z větší části v ní zůstaly (což může být do budoucna velkým problémem, předmětem soudního sporu a důvodem k opětovnému uzavření Sokolovny). Aktuální škody způsobené tím, že sdružení demontovalo část vlastního majetku, jsou pouze povrchové a pokud budou peníze, půjdou relativně rychle odstranit. Nicméně i tak to nebude zanedbatelná částka.“ Doufejme tedy, že žádné soudní spory ohledně Sokolovny nebudou nutné.

Každá z budov v Chotěboři, které slouží kultuře a o nichž pojednávala tato reportáž, mají menší a věší nedostatky. Nejlépe je na tom kino, to má moderní promítací zařízení. Pouze sedačky by se mohly vyměnit, na tom se shodnou asi všichni. Zázemí pro účinkující zde sice není ideální, ale pokud by se opravila celá budova bývalé radnice a Sokolovna, mohli by umělci účinkovat tam. V bývalé radnici je alespoň Základní umělecká škola. Nevyužita zůstává tedy pouze Sokolovna. Pokud se zainteresované osoby nebudou stále navzájem obviňovat navzájem a TJ Sokol začne s opravami, když mu ty provedené P-Š nebyly vhod, je docela možné, že se občané Chotěboře dočkají důstojných prostor pro kulturu. Nebude to jistě zítra nebo za týden, ale za dva, tři roky určitě. Snad.

Martin Maška

Komentáře:

Jméno a příjmení:

Email:

Titulek:

Text:(publikovaný text)

Toto pole ponechte prázdné

Než odešlete svůj komentář, zamyslete se nad 4 následujícími body:
1. Komunikace s ohledem na ostatní - zdaleka ne všichni návštěvníci těchto stránek znají Váš postoj (jméno, přezdívku) či pochopí Vaši ironii. Komenáře v kterých se hádají dva zúčastnění s nulovým přínosem pro ostatní, jsou zbytečné.
2. Zjitřené emoce - mnohokrát je lepší reagovat s určitým časovým odstupem, než pod účinkem adrenalinu překotně naťukat komentář bez hlavy a paty.
3. Pravopisné a morální normy - je možné, že Váš komentář bude číst hodně lidí a proto se snažte řídit pravopisnými pravidly - "neschazujte" sami sebe a snažte se být objektivní.
4. Diskuzní a chatovací stránky jsou jinde - komentáře pod články mají sloužit k věcným a konstruktivním poznámkám k danému tématu.

Nevyhovující komentáře budou smazány!odpovědět | #1 | 2.05.07 15:49
Autor: Milan Linhart
Titulek: Stará radnice
Panu Maškovi asi uniklo, že město požadovanou dotaci ze státního rozpočtu na opravu staré radnice skutečně dostalo. Je sice nižší, vzhledem k problémům s veřejnými financemi, ale město zbytek dofinancuje z úvěru a stará radnice bude koncem letošního roku opravena!
odpovědět | #2 | 2.05.07 16:43
Autor: kujon
Titulek:
Martine, když už píšete reportáž v podobném duchu, tak by snad měla být podrobena korektuře aby se předešlo hrubkám jako "...objekty ve městě, které by mohli sloužit..." nebo jiným přeťukům.

Jinak co se týče reakce p. Moce na sedačky vs. zázemí účinkujících a jejich "přeběh" v blátivém počasí a dešti - mě osobně by zajímalo kolikrát (řekněme v horizontu červen - srpen 2006) u nás v kině bylo nějaké divadelní představení a kolikrát z těch X dní (nebo den předtím) pršelo :) Jistě by se určitá cifra dala vypočítat, nicméně určitě to ale není tak "horké" jako právě nevyhovující sedačky, které vadí opravdu 99% lidí navštěvujících kino.
odpovědět | #3 | 2.05.07 18:00
Autor: Majer
Titulek: Re:
No jistě, bez šaten k nám nepřijedou umělci, ale co bude platné když přijedou a kvůli sedačkám nepřijdou diváci. Potřeba je jednoznačně obojí, ale finance města jsou omezené. Možná nějaká ta personální úspora by byla namístě,
odpovědět | #4 | 3.05.07 00:15
Autor: Václav Pravda
Titulek: Upřesnění
Můj výrok ohledně umělé trávy je třeba brát s ohledem na čas - v té době bylo schváleno několik miliónů na umělý trávník, nicméně z toho nakonec sešlo. Já byl skeptický k tomu, kdy se podaří upřednostnit kulturu a rekonstrukci ZUŠ, před dalšími sportovními investicemi s menším dopadem, ale podařilo se začít a to je dobře. Sokolovna není v dezolátním stavu. V něm byla před rekonstrukcí, nyní je jen snížena její použitelnost pro kulturu na minimální míru, ale to je velký rozdíl. Viz druhá citace mých výroků. Doufat ohledně potenciálního soudního sporu sice můžeme, ale reálně to budoucnost Sokolovny ohrožuje a velmi znesnadňuje jakékoliv zapojení města i jiná řešení. Nicméně jsou určité možnosti, které Sokolové řeší. Kompletní rekonstrukce kina včetně zázemí a sedaček byla proveditelná za prostředky, které město pro ten účel získalo, ale město zvolilo špatně rozsah a náročnost rekonstrukce podstatně převyšující dostupnou částku i možnosti města v dalšch letech a tak zastupitelstvo rekonstrukci neschválilo. Město dále dle mého názoru udělalo chybu s digitalizací, která za velké prostředky nepřinesla žádnou zasadnější změnu a byla neefektivní, protože tvorbu určenou malému publiku lze promítat s projektorem a zvukem za 50 tisíc. Přesto lze s kinem něco udělat - je poměrně levné vybudovat zázemí pro účinkující a další sály pro menší kulturní akce, a to ve sklepě kina, odkud jde snadno dovést chodbu až k vstupu na jeviště. Tato varianta navržená mnou je zvažována panem Stránským, ovšem zůstává otázkou, jak bude podporována městem, přestože by levně vyřešila hned několik potřeb. Otázka sedaček a zvětšení pódia by se pak dala řešit odděleně. Nicméně existují i dočasná levná řešení (jistě ne vše řešící a zdaleka ne ideální, nicméně používaná i v pražských divadlech) - uvazované polštářky, případně polštářky půjčované za poplatek. Článek ale nezmiňuje další budovu uzpůsobenou částečně pro kulturní akce - Kulturní dům Junior. Jeho situaci (budova patří odborům s nejasnými úmysly, kraj snižuje financování KD Junior) ale město zatím neřeší. Článek má pravdu v tom, že k řešení problematiky kulturního zázemí města je třeba přistupovat komplexně, protože pokud se podaří zprovoznit Sokolovnu, není nutné chtít od kina multifunkčnost, pokud se investuje do sklepa kina, přibude místnost pro malé kulturní formy, pokud se pořídí příslušné vybavení, může se zvýšit počet kulturních aktivit ve městě několikanásobně. Ale na příkladu "podpory" i velkým kulturním aktivitám (viz spor našeho festivalu s městem) není zrovna vidět, že by město mělo systematický, efektivní a dostupný plán rozvoje kultury. Snad se to změní.
odpovědět | #5 | 3.05.07 06:04
Autor: morous
Titulek: dotace
to milan linhart: kolik dostalo město dotaci ze státního rozpočtu na opravu staré radnice? a jak vysoký úvěr si město vzalo na dofinancování této akce?
odpovědět | #6 | 3.05.07 05:24
Autor: Standa
Titulek: Re:Reakce na KUJONA
Musím zas jednou po dlouhé době souhlasit s KUJONEM, ty stávající sedačky jsou velice nepohodlné, já když mám jít do Chot. kina, tak už se mi tam nechce právě z důvodů těchto sedaček. To raději sednu do auta a jedu jinam, ale nechcete přemýšlet o tom, co ty lidi co nemají možnost jít jinam a zda by nebyla potom větší i návštěvnost?
odpovědět | #7 | 3.05.07 08:58
Autor: Majer
Titulek: Re:Re:Reakce na KUJONA
Ono to sezení vlastně nekazí ani tak sedadla, proto myslím, že polštářky by nepomohly, ale spíše sklon podlahy, kde není adekvátní opora pro nohy. Spíše než sedačky by pomohlo vytvoření nějakých stupňů nebo tak něco.
odpovědět | #8 | 3.05.07 12:08
Autor: Milan Moc
Titulek: Re:
Máte pravdu, loňský rok byl abnormálně suchý (a v létě i co se týče kultury), takže moje slova o blátě a marastu byla míněna spíše obrazně, ve stylu "co kdyby ..." Také tam, pokud si dobře vzpomínám, ona maringotka ještě nestála. Nic to však nemění na tom, že takovéto "zázemí" pro účinkující je, mírně řečeno, ostudné. Kdybych chtěl být vulgární, citoval bych naplno slova mého bývalého kolegy, který je nyní členem Komorní filharmonie Vysočina. Toto těleso v kině nedávno účinkovalo. Šel jsem kamaráda pozdravit a viděl jsem ho lezoucího z maringotky a řvoucího na celé kolo, že "v takovýhle hrozný p....i, jako je Chotěboř, ještě nehrál". A mimochodem, to bylo zrovna opravdu sucho.
A co se týká sedaček, zrovna v pondělí jsem seděl v kulturáku v Litvínově a poslouchal nádherný koncert jednoho předního hudebního tělesa. Kolena bolela, zadek bolel a já nevím, co ještě - sedačky opravdu "suprové". Vzpomněl jsem si na chotěbořské kino a diskuze o něm. Stojím si však za svým názorem a pořád budu prferovat preferuji obsah a kvalitu kulturní akce před osobním pohodlím posluchače a diváka.
odpovědět | #9 | 3.05.07 12:10
Autor: milan moc
Titulek: Re:Re:
Sorry za zmatky v poslední větě.
odpovědět | #10 | 3.05.07 15:46
Autor: kujon
Titulek:
No to je sice Váš názor, ale musíte uznat že když nebudou nové sedačky, tak v kině může vystupovat leckdo, ale nikdo na něj nepůjde... Prostě - nové zázemí pro účinkující diváky do kina nepřiláká.
odpovědět | #11 | 3.05.07 16:41
Autor: Martin
Titulek: Re:
Reportáž samozřejmě byla podrobena korektuře, ale sem tam něco unikne i zkušeným.
odpovědět | #12 | 4.05.07 01:17
Autor: Václav Pravda
Titulek: Je třeba počítat
Nové sedačky měly stát 1.116.000 a mělo jich být 248. Pokud nové sedačky přilákají do kina místo stávajícího průměru cca 15 lidí na film (po odečtu našich festivalů), nově dokonce dvojnásobek (čemuž nenasvědčuje stav kinařství v ČR a já osobně tomu také nevěřím), bude to při pěti filmech týdně a ceně 60 Kč za film dodatečný příjem 225.000 za rok. Ovšem z tohoto příjmu se rovněž platí zhruba půlka distributorovi a z té zbylé půlky se ještě odvádí DPH (nevím, zda se týká chotěbořského kina). I kdybychom brali, že mzdy a další náklady kina se městu vyplatí dotovat kvůli zábavě 15 lidí na film a že zbytek příjmu z navýšení návštěvnosti je zisk, pořád bychom měli ročně jen cca 100 tisíc na umoření ceny těch sedaček. Přijde vám to odpovídající? Ovšem to není vše - sedačky bez stupňovité podlahy situaci moc nevyřeší. Takže to ve skutečnosti bude ještě více a ještě delší návratnost. Jistě, ne vždy lze dosáhnout návratnosti, a zejména v kultuře ne. I když například zrovna naše festivaly Chotěboř nestojí nic a naopak do ní značné prostředky přinášejí zvenku (a přesto nedostávají ani korunu a ani jinou formu podpory). Ale existuje mnohem více levnějších možností, jak podpořit rozvoj kultury v Chotěboři a s větším dopadem a přínosem. Chotěboř nemá milióny na vyhazování a luxus, měla by i při dotacích zvažovat jejich efektivitu a přínos a spíš věnovat úsilí a prostředky na aktivní zábavu, která lze jen obtížně nahradit, než na pasivní koukání na filmy, které lze vyřešit mnoha jinými levnějšími způsoby. Pro připomínku diskuse o kině a jeho rekonstrukci včetně sedaček zde http://tools.cikcak.com/kniha/index.php?uziv=7512.
odpovědět | #13 | 4.05.07 07:49
Autor: morous
Titulek: dotace na zuš
to milan linhart: kolik dostalo město dotaci ze státního rozpočtu na opravu staré radnice? a jak vysoký úvěr si město vzalo na dofinancování této akce?
odpovědět | #14 | 4.05.07 18:43
Autor: Milan Linhart
Titulek: Re:dotace na zuš
Dotace pokryje zhruba 40% nákladů. Na podrobnosti se ptejte na radnici.
odpovědět | #15 | 5.05.07 12:04
Autor: Milan Moc
Titulek: Re:dotace na zuš
Aby nedošlo k omylu! Nejedná se o "dotaci na ZUŠ", ale o dotaci na opravu budovy staré radnice, kde shodou okolností ZUŠ (a zaplať Pánbůh za to) sídlí od roku 1960. V této budově není jenom ZUŠka, ale děje se zde podstatná část kulturních akcí v našem městě, jako v jednom z mála opravdu "kulturních" zařízení. To, že se posledních cca 40 let o starou radnici nikdo nestaral (s výjimkou nové fasády z r. 1994 a nových WC z nedávné doby), by také zanedlouho mohlo znamenat, že spadne střecha i s věží - a třeba právě při provozu ZUŠky. Jinak, skutečnost, že si naše škola pomůže k odpovídajícím novým a přestavěným prostorům samozřejmě není žádné tajemství a myslím si, že si to plně zaslouží. Jsme vděčni za rozhodnutí představitelů města o přestavbě této významné chotěbořské dominanty, kde máme tu čest, jako škola, sídlit.
odpovědět | #16 | 7.05.07 06:59
Autor: morous
Titulek: Re:Re:dotace na zuš
v pořádku. souhlasím s tím, že zuš je v chotěboři tak trochu světlá výjimka, co se kultury týká. nemám nic proti zuš, ba naopak a rekonstrukci staré radnice zuš přeji. ale prostě mě zajímá výše dotace a výše úvěru. proč mi tedy někdo neodpoví? nebo se snad něco tutlá. pan linhart, stejně jako pan moc ty částky přece znají. chápu to tedy tak, že město si vzalo úvěr a když já jako občan tohoto města projevím zájem o sdělení výše tohoto úvěru, tak dostávám vyhýbavé odpovědi. ptám se proč?
odpovědět | #17 | 7.05.07 09:09
Autor: Milan Moc
Titulek: Re:Re:Re:dotace na zuš
Zdravím Vás, Morousi a děkuji za uznání ZUŠky. Samozřejmě, že znám jakési cifry hovořící o tom, kolik asi bude rekonstrukce stát, ale je to pořád tak asi ze 30 procent ještě ve fázi "jedna paní povídala ..." (alespoň pro mne). Proto Vám nemohu odpovědět, i když bych velice rád. Není nic horšího, než pouštět do éteru polovičaté informace, hlavně, když jde o státní nebo velké peníze.
odpovědět | #18 | 8.05.07 14:20
Autor: Milan Linhart
Titulek: Re:Re:Re:dotace na zuš
Já zase nechci svými odpověďmi fušovat do řemesla osobám, které jsou k tomu více kompetentní, než já. A protože toto není žádné oficiální médium, kde by byli zástupci města povinni se vyjadřovat, poradil jsem Vám, ať se oficiálně zeptáte přímo na radnici.
odpovědět | #19 | 6.06.07 08:45
Autor: Janík
Titulek: 32 tis pro Sokolvnu?
http://www.novinyhavlickobrodska.cz/kratce/kratce_region/36194.html

Chotěboř: Dotace na obnovu sokolovnyvčera 14:30 Příspěvek ve výši 32 tisíc korun poskytne město Chotěboř místní Tělovýchovné jednotě Sokol. Peníze jsou určeny na obnovu a zajištění provozu budovy Sokola v letních měsících. Objekt je v současné době ve velmi špatném technickém stavu, který zavinily dlouhodobé spory mezi majitelem a pronájemcem objektu. V současné době se Sokolové snaží opět objekt zprovoznit.

odpovědět | #20 | 6.06.07 15:12
Autor: xxx
Titulek:
no, tak to je katastrofa.


KRÁTKÉ ZPRÁVY
Kulturní akce v únoru
1.02. 09:44 - Tradičně Vám od IC Chotěboř přinášíme přehled kulturních událostí, tentokráte na měsíc únor. Prohlédnout si jej můžete v PDF příloze.
Kulturní akce v prosinci
3.12. 22:09 - Tradičně Vám od IC Chotěboř přinášíme přehled kulturních událostí, tentokráte na měsíc prosinec. Prohlédnout si jej můžete v PDF příloze.
Kulturní akce v listopadu
5.11. 22:20 - Tradičně Vám od IC Chotěboř přinášíme přehled kulturních událostí, tentokráte na měsíc listopad. Prohlédnout si jej můžete v PDF příloze.
Kulturní akce v říjnu
2.10. 22:58 - Tradičně Vám od IC Chotěboř přinášíme přehled kulturních událostí, tentokráte na měsíc říjen. Prohlédnout si jej můžete v PDF příloze.
Kulturní akce v září
27.08. 21:52 - Tradičně Vám od IC Chotěboř přinášíme přehled kulturních událostí, tentokráte na měsíc září. Prohlédnout si jej můžete v PDF příloze.
NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY
6.01.24 20:12 Jaroslav Ludvík
28.01.24 20:13 Jaroslav Ludvík
15.01.24 16:24 Jaroslav Ludvík
31.12.23 11:26 Jaroslav Ludvík
29.02.24 08:45 Dobrá společnost
 Pořadí nejčtenějších článků za dva měsíce.
POSLEDNÍ KOMENTÁŘE
2024-01-30 08:58:06 Tomáš
2022-10-11 21:53:56 jana Pilná
2022-10-09 13:27:03 Josef
2022-10-04 21:08:31 Josef
2022-01-26 14:19:34 Josef Karlík
FACEBOOK
WEB KAMERA
REKLAMA
TEXTOVÁ REKLAMA

Truhlářské potřeby TP
Velkoobchod s truhlářskými potřebami Chotěboř.

Ubytování na Vysočině
ekologické zemědělství, bedýnky